Hverdagen med autisme

Hvordan forstår vi barnet/den unge med autisme? Forstå deres indre verden og de udfordringer som de møder i deres hverdag. En indførelse i autismens univers samt den ofte medfølgende angst.

Børn med autisme har svært ved at fungere i de rammer der er i vores samfund. De bliver ofte overstimulerede og udfordres i dagligdags aktiviteter.

Der gives indblik i de tilgange som kan hjælpe fagprofessionelle til at understøtte barnet/den unges funktionsniveau i hverdagen, samt praksisnære redskaber til at arbejde med angst og kravafvisende adfærd.

Indhold:

  • Kendetegn ved autisme
  • Sekundære lidelser
  • Forstå den anderledes hjerne
  • Introduktion til stresspåvirkninger
  • Den underliggende angst
  • Hvad kan vi gøre?

Underviser:     Ketty Seratski er uddannet sygeplejerske, småbørnskonsulent samt samtaleterapeut. Hun har gennem mere end 25 år arbejdet som plejeforældre og har haft flere børn med autisme i alderen 0-21 år i anbringelse. Gennem de seneste 10 år har hun beskæftiget sig både praktisk samt teoretisk med området.  

Share