De rusmiddelskadede børn

Hvis du har arbejdet med sårbare børn i en årrække, så er der stor sandsynlighed for at, du også har arbejdet med et rusmiddelskadet barn.

Der fødes årligt anslået 3.500 børn i Danmark med rusmiddelskader. Rusmiddelskader omfatter børn som har været udsat for alkohol, euforiserende stoffer (cannabis, heroin m.fl.) samt pillemisbrug under fostertilstanden. Dette er børn som opdages og diagnosticeres.

Kursus for dig der arbejder med et rusmidelskadet barn.

Det er dog kun toppen af isbjerget. Der fødes langt flere børn med rusmiddelskader af varierende grad. Det er oftest kun de alvorligste tilfælde som diagnosticeres, men rigtigt mange børn mistrives grundet rusmiddelskader.
Rusmiddelskader er den største faktor i forhold til mistrivsel blandt børn. Dette ses bl.a. ved nedsatte kognitive evner, vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer, samt en lang række yderligere vanskeligheder i dagligdagen.

På kursusdagen sættes der fokus på de følgevirkninger som børn og unge vokser op med, når de har været udsat for rusmidler under fosterperioden.

Programmet for en kursusdag kan i hovedtræk se således ud::

• Beskrivelse af rusmiddelskader.
• Gennemgang af de følgevirkninger som rusmiddelskader medfører.
• Hvordan påvirkes det ufødte barn af moderens rusmiddelindtag?
• Hvad skal man være opmærksom på?
• Hvordan tackler vi barnet/den unge i hverdagen?
• Hvilke teoretiske og pædagogiske tilgange er anvendelige i hverdagen?

Forståelsen af børnenes vanskeligheder er en vigtig grundsten i at kunne hjælpe dem.
Der tages bl.a. udgangspunkt i egne erfarede praksisoplevelser samt forskellige teoretiske tilgange.

Sygeplejerske/småbørnskonsulent samt plejemor Ketty Seratski afholder kursusdagen. Hun har gennem en årrække arbejdet med rusmiddelskadede børn og har vist at disse børn har et stort potentiale – hvis vi forstår deres helt særlige behov.

Bogen: Hvorfor er jeg anderledes? Som er skrevet af Ketty Seratski og udgivet af CFRB vil blive inddraget i kursusdagen, og kan efter ønske købes, til særpris, på selve dagen.

Kontakt centret for nærmere aftale samt pris hvis du er interesseret i at booke os.

Klik her og få mere information om kurset..

CFRB

Share