Vidste du at….

  • Rusmiddelskader er største enkeltårsag til mental retardering i den vestlige verden ?
  • At rusmiddelskader er eneste medfødte lidelse som 100% kan forebygges ?
  • At børn som fødes med rusmiddelskader skal leve med disse skader resten af livet – mange med voldsomme begrænsninger ?
  • At der anslået fødes over 3000 børn årligt i DK med rusmiddelskader af varierende grad ?
  • At med den rette forståelse og tilgang til disse børn så kan deres livsvilkår bedres væsentligt ?


Share