Kurser2

CFRB afholder individuelle kurser for fagpersonale som arbejder med sårbare børn og unge. Kurserne er som udgangspunkt heldagskurser men kan efter ønske afkortes. Der udbydes jævnligt nye kurser.

Følgende kurser, målrettet pleje og aflastnings-familier udbydes i øjeblikket:

 

 •  Født med rusmiddelskader.  På dette kursus vil der være fokus på hverdagen med et rusmiddelskadet barn. Hvilke symptomer der ses og hvordan barnet kan hjælpes i hverdagen. Kursusdagen er praksisorienteret og henvender sig til dig, som arbejder med disse børn i hverdagen , eller som rådgiver/superviserer omsorgspersoner til børnene.
  Kurset er tilrettelagt som et heldagskursus.

 •  Udskrivelse/afsked med plejebarnet Når en anbringelse af et plejebarn i en plejefamilie eller aflastningsfamilie ophører kan det sætte mange følelser i spil. Afskeden kan være planlagt og ventet, eller komme pludseligt og uventet. Uanset om det er plejefamilien, forvaltningen eller plejebarnet som ønsker at afbryde et plejeforhold så er det altid en svær og ofte også smertefuld proces.

 • Biologiske børn i plejefamilien. Arbejdet som plejefamilie er ikke kun forældres. Biologiske børn i familien bliver også medspillere. For nogle bio-børn opleves dette som noget positivt – for andre bliver det en belastning i hverdagen. Hvad er det der gør forskellen – og hvordan tackler vi dette som både forældre og plejeforældre.

 

 • Den kompetente plejefamilie. Der anbringes i dag langt flere behandlingskrævende børn i plejefamilier end nogensinde før. Der er derfor et stort behov for at plejefamilier er klædt på til disse opgaver. Varm kakao og nybagte boller er ikke længere nok hvis børnene skal hjælpes videre i deres udvikling. På kursusdagen sættes der fokus på plejefamiliens vilkår, faglighed og samarbejdsredskaber. 

Kurser målrettet pædagoger

Pædagogens arbejde med de rusmiddelskadede børn 

Der fødes årligt anslået 3.500 børn herhjemme af mødre med et rusmiddelforbrug. Disse børn har medfødte vanskeligheder som medfører at de har udfordringer indenfor det motoriske, kognitive eller følelsesmæssige område. Særligt på det relationelle plan er de udfordret. Det er de færreste af børnene som udredes. Mange af dem er børn som mistrives i hverdagen, andre får andre diagnoser som ADHD, autisme o.a. Nogle anbringes i specialtilbud, andre forsøges at inkluderes i almene tilbud. Hvordan opdager man disse børn i det pædagogiske arbejde og hvordan hjælpes de bedst?

Denne kursusdag sætter fokus på børnenes vilkår og på pædagogens vigtige arbejde med dem.

Kursusdagen indeholder følgende elementer:

 • Beskrivelse af rusmiddelskader
 • Hvordan påvirkes det ufødte barn af moderens misbrug?
 • Gennemgang af de følgevirkninger som rusmiddelskader medfører
 • Hvordan ses barnet agere i hverdagen?
 • Hvordan støttes barnet i en sund udvikling ?

Forståelsen af børnenes vanskeligheder er en vigtig grundsten i at kunne hjælpe dem. Kurset henvender sig til fagpersoner med en pædagogisk baggrund som arbejder med børn og unge.

Undervisningsform:

Kursusdagen vil tage udgangspunkt i egne oplevede erfaringer med rusmiddelskadede børn, og vil således være en meget praksisnær dag, hvor de vanskeligheder børnene fødes med, bliver beskrevet, samtidigt med at der beskrives hvilke teoretiske metoder der er anvendelige i praksis.

Underviser:

Ketty Seratski er uddannet sygeplejerske og småbørnskonsulent for særligt sårbare børn. Hun har gennem en årrække arbejdet med børn med rusmiddelskader og har skrevet bogen: Hvorfor er jeg anderledes? som vil blive inddraget i kursusdagen.

Der tilbydes endvidere kurser og foredrag til andre faggrupper som arbejder med målgruppen. Kontakt centret via mail eller telefonisk hvis du/I har særlige ønsker til et kursus hos jer.

Klik her og se nogle af de kurser vi er booket til

kurser cfrb

Kontakt os via e-mail eller telefonisk, hvis I har interesse i at få mere viden om rusmiddelskadede børn.

Undervisningsforløb tilpasses efter individuelle behov og kan være både eftermiddags-/aften-forløb samt heldagskursus.

Følg mig på facebook

 

Share