Velkommen til CFRB

      Ingen kommentarer til Velkommen til CFRB
Center for Rusmiddelskadede Børn arbejder for at udbrede viden om, og forståelse for, børn som i fostertilstanden har været udsat for rusmidler i form af alkohol, euforiserende stoffer og medicin.
Dette gøres bl.a ved hjælp af individuel rådgivning, foredrag samt kurser. På sigt arbejdes mod oprettelse af en egentlig uddannelse indenfor området.
Centrets målgrupper er bl.a sagsbehandlere, lærere, pædagoger, plejefamilier, familieplejekonsulenter, ansatte i sundhedsvæsenet o.a som beskæftiger sig med børnene i dagligdagen.
Centrets formål er at udbrede viden til ovennævnte målgrupper og dermed være med til at skabe mere opmærksomhed omkring børnenes særlige behov og opvækstvilkår.
Desuden arbejder Centret for at indsamle nyeste viden på området.
Share