Kurser

CFRB afholder individuelle kurser for fagpersonale som arbejder med sårbare børn og unge. Kurserne er som udgangspunkt heldagskurser men kan efter ønske afkortes. Der udbydes jævnligt nye kurser.

Her kan du finde kurser for personer som arbejder med sårbare børn, herunder pædagoger, lærere plejefamilier, sundhedsfagligt personale m.fl.

Følgende kurser, målrettet pleje og aflastnings-familier udbydes i øjeblikket:

De rusmiddelskadede børn
Fokus på de følgevirkninger som børn vokser op med, når de har været udsat for rusmidler under fosterperioden. Herunder flg. områder: Beskrivelse af rusmiddelskader og følgevirkningerne. Børnenes særlige behov. Hvordan barnet/den unge bedst håndteres i hverdagen. Anvendelige pædagogiske tilgange til barnet/den unge.

Fra sårbart barn til sårbar ung
Når det anbragte sårbare barn bliver teenager og skal forholde sig til voksenlivets udfordringer, kommer mange plejeforældre på hårdt arbejde. Hvordan hjælper vi bedst disse børn ind i voksenlivet. Hvilke metoder kan vi bruge for at lette overgangen for dem og hvilke mulige samarbejdspartnere kan vi benytte os af.

Når mor og far er plejeforældre
Kursusdag der sætter fokus på biologiske børns vilkår: Det kan være en stor udfordring i hverdagen når ens forældre er plejefamilie. Hvordan påvirker det ens egne børns opvækst og hvad er det vigtigt at være opmærksom på. Ketty giver sit eget bud på hvad man som plejeforældre/biologisk forældre skal være opmærksom på i forhold til egne børns trivsel og udvikling. Efterfølgende fortæller Tenna om sine egne oplevelser af at vokse op som biobarn i en plejefamilie.

Samarbejdets kunst
Som plejefamilie samarbejder man med en lang række fagpersoner omkring ens plejebarn. Flere nyere undersøgelser påpeger at en forudsætning for en vellykket anbringelse er et godt tværfagligt samarbejde.
Hvad er plejefamiliens rolle i samarbejdet og hvordan kan vi være med til at
påvirke i positiv retning.

Du kan downloade en kursusoversigt for Efterår 2018 her…

Undervisningsform:
Kursusdagen vil tage udgangspunkt i egne oplevede erfaringer med rusmiddelskadede børn, og vil således være en meget praksisnær dag, hvor de vanskeligheder børnene fødes med, bliver beskrevet, samtidigt med at der beskrives hvilke teoretiske metoder der er anvendelige i praksis.

Underviser:
Ketty Seratski er uddannet sygeplejerske og småbørnskonsulent for særligt sårbare børn. Hun har gennem en årrække arbejdet med børn med rusmiddelskader og har skrevet bogen: Hvorfor er jeg anderledes? som vil blive inddraget i kursusdagen.

Der tilbydes endvidere kurser og foredrag til andre faggrupper som arbejder med målgruppen. Kontakt centret via mail eller telefonisk hvis du/I har særlige ønsker til et kursus hos jer.

Klik her og se nogle af de kurser vi er booket til

kurser cfrb

Kontakt os via e-mail eller telefonisk, hvis I har interesse i at få mere viden om rusmiddelskadede børn.

Undervisningsforløb tilpasses efter individuelle behov og kan være både eftermiddags-/aften-forløb samt heldagskursus.

Følg mig på facebook

 

 

Share