Kurser

CFRB udbyder kurser for fagpersonale som arbejder med sårbare børn og unge. Vi afholder både egne samt eksterne kurser.  Kurserne er som udgangspunkt heldagskurser men kan efter ønske afkortes. Der udbydes jævnligt nye kurser.

Vi kan bookes af kommuner, foreninger o.a. som ønsker at benytte os til et heldagskursus, en temadag eller et oplæg af kortere varighed. For nærmere info kontakt os via mail: kontakt@cfrb.dk eller telefonisk: 21 80 56 42.

Her kan du finde kurser for personer som arbejder med sårbare børn, herunder pædagoger, lærere plejefamilier, sundhedsfagligt personale m.fl.

Følgende kurser udbydes i øjeblikket:

De rusmiddelskadede børn
Fokus på de følgevirkninger som børn vokser op med, når de har været udsat for rusmidler under fosterperioden. Herunder flg. områder: Beskrivelse af rusmiddelskader og følgevirkningerne. Børnenes særlige behov. Hvordan barnet/den unge bedst håndteres i hverdagen. Anvendelige pædagogiske tilgange til barnet/den unge.

Fra sårbart barn til sårbar ung
Når det anbragte sårbare barn bliver teenager og skal forholde sig til voksenlivets udfordringer, kommer mange plejeforældre på hårdt arbejde. Hvordan hjælper vi bedst disse børn ind i voksenlivet. Hvilke metoder kan vi bruge for at lette overgangen for dem og hvilke mulige samarbejdspartnere kan vi benytte os af.

Hvordan forstår vi barnet/den unge med autisme? Forstå deres indre verden og de udfordringer som de møder i deres hverdag. Der gives indblik i de tilgange som kan hjælpe fagprofessionelle til at understøtte Barnet/den unges funktionsniveau i hverdagen, samt praksisnære redskaber til at arbejde med angst og kravafvisende adfærd.

Undervisningsform:
Kursusdagene tager udgangspunkt i teori samt personlige erfaringer med målgrupperne, og vil således være meget praksisnære dage, hvor de udfordringer børnene/de unge har bliver beskrevet, samtidigt med at der beskrives hvilke teoretiske metoder der er anvendelige i praksis.

Underviser:

Ketty Seratski er uddannet sygeplejerske, småbørnskonsulent samt samtaleterapeut. Hun har gennem mere end 25 år arbejdet som plejeforældre og har haft flere børn med autisme i alderen 0-21 år i anbringelse. Gennem de seneste 10 år har hun beskæftiget sig både praktisk samt teoretisk med området.

Kontakt os for nærmere info:  Kurser

kurser cfrb

Kontakt os via e-mail eller telefonisk, hvis I har interesse i at få mere viden om rusmiddelskadede børn.

Følg mig på facebook

Share