Kurser

CFRB afholder individuelle kurser for fagpersonale som arbejder med sårbare børn og unge. Kurserne er som udgangspunkt heldagskurser men kan efter ønske afkortes. Der udbydes jævnligt nye kurser.

Vi kan bookes af kommuner, foreninger o.a. som ønsker at benytte os til en temadag eller et oplæg af kortere varighed. For nærmere info kontakt os via mail: kontakt@cfrb.dk eller telefonisk: 21 80 56 42.

Her kan du finde kurser for personer som arbejder med sårbare børn, herunder pædagoger, lærere plejefamilier, sundhedsfagligt personale m.fl.

Følgende kurser udbydes i øjeblikket:

De rusmiddelskadede børn
Fokus på de følgevirkninger som børn vokser op med, når de har været udsat for rusmidler under fosterperioden. Herunder flg. områder: Beskrivelse af rusmiddelskader og følgevirkningerne. Børnenes særlige behov. Hvordan barnet/den unge bedst håndteres i hverdagen. Anvendelige pædagogiske tilgange til barnet/den unge.

Fra sårbart barn til sårbar ung
Når det anbragte sårbare barn bliver teenager og skal forholde sig til voksenlivets udfordringer, kommer mange plejeforældre på hårdt arbejde. Hvordan hjælper vi bedst disse børn ind i voksenlivet. Hvilke metoder kan vi bruge for at lette overgangen for dem og hvilke mulige samarbejdspartnere kan vi benytte os af.

Undervisningsform:
Kursusdagen vil tage udgangspunkt i egne oplevede erfaringer med rusmiddelskadede børn, og vil således være en meget praksisnær dag, hvor de vanskeligheder børnene fødes med, bliver beskrevet, samtidigt med at der beskrives hvilke teoretiske metoder der er anvendelige i praksis.

Underviser:
Ketty Seratski er uddannet sygeplejerske og småbørnskonsulent for særligt sårbare børn. Hun har gennem en årrække arbejdet med børn med rusmiddelskader og har skrevet bogen: Hvorfor er jeg anderledes? som vil blive inddraget i kursusdagen.

Der tilbydes endvidere kurser og foredrag til alle faggrupper som arbejder med målgruppen. Kontakt centret via mail eller telefonisk hvis du/I har særlige ønsker til et kursus hos jer.

Klik her og se nogle af de kurser vi er booket til

kurser cfrb

Kontakt os via e-mail eller telefonisk, hvis I har interesse i at få mere viden om rusmiddelskadede børn.

Undervisningsforløb tilpasses efter individuelle behov og kan være både eftermiddags-/aften-forløb samt heldagskursus.

Følg mig på facebook

Share