Kursus for personer der arbejder med rusmiddelskadede børn

Født med rusmiddelskader.

Der fødes årligt anslået 3.500 børn i Danmark med rusmiddelskader. Rusmiddelskader omfatter børn som har været udsat for alkohol, euforiserende stoffer (cannabis, heroin m.fl.) samt pillemisbrug under fostertilstanden. Dette er børn som opdages og diagnosticeres. Det er dog kun toppen af isbjerget. Der fødes langt flere børn med rusmiddelskader af varierende grad. Det er oftest kun de alvorligste tilfælde som diagnosticeres, men rigtigt mange børn mistrives grundet rusmiddelskader.

Rusmiddelskader er den største faktor i forhold til mistrivsel blandt børn. Dette ses bl.a. ved nedsatte kognitive evner, vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer, samt en lang række yderligere vanskeligheder i dagligdagen.

Hvis du har arbejdet med sårbare børn i en årrække, så er der stor sandsynlighed for at, du også har arbejdet med et rusmiddelskadet barn.

Dagens indhold
Denne dag sætter fokus på hvordan vi bliver bedre til at genkende, omgås og hjælpe børn som er født med rusmiddelskader. Ketty Seratski giver en indsigt i hvilke konsekvenser det har at blive født med rusmiddelskader og en øget forståelse for børnenes særlige behov.
• Beskrivelse af rusmiddelskader.
• Gennemgang af de følgevirkninger som rusmiddelskader medfører.
• Hvordan påvirkes det ufødte barn af moderens rusmiddelindtag?
• Hvad skal man være opmærksom på?
• Hvordan tackler vi barnet/den unge i hverdagen?
• Hvilke teoretiske og pædagogiske tilgange er anvendelige i hverdagen?

Formål
Gennem større indsigt i børnenes særlige vilkår at blive bedre til at opdage og hjælpe dem i hverdagen.
Forståelsen af børnenes vanskeligheder er en vigtig grundsten i at kunne hjælpe dem. Der tages bl.a. udgangspunkt i egne erfarede praksisoplevelser samt forskellige teoretiske tilgange.

Underviser
Sygeplejerske/småbørnskonsulent samt plejemor Ketty Seratski afholder kursusdagen. Hun har gennem en årrække arbejdet med rusmiddelskadede børn og har vist at disse børn har et stort potentiale – hvis vi forstår deres helt særlige behov.

Bogen: Hvorfor er jeg anderledes? som er skrevet af Ketty Seratski og udgivet af CFRB vil blive inddraget i kursusdagen, og kan efter ønske købes, til særpris, på selve dagen.

Målgruppe
Målgruppen for dette kursus er personer som arbejder med sårbare børn, herunder pædagoger, lærere plejefamilier, sundhedsfagligt personale m.fl.

Tid og sted:

  • Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 9.00 – 15.00
    Kursussted: CFRB, Savværksvej 27, 4200 Slagelse
    Tilmeldingsfrist den 6. januar 2020

(kurserne aflyses ved for få tilmeldinger)

Pris
Pris pr. deltager kr. 2.150,- Prisen er inkl. forplejning og eks. moms

Der udstedes deltagerbevis

Klik her og tilmeld dig dette kursus eller få flere informationer:

Navn:*
Firma / Institution
Adresse:
e-mail:*
Telefon:
Emne*
Bemærkninger:
Skriv de tal/bogstaver du ser her:
Share