Vi afholder kurser og yder Supervision samt rådgivning

CFRB har mange års erfaring med børn og unge med medfødte skader som skyldes moderens forbrug af alkohol, euforiserende stoffer eller pillemisbrug under graviditeten.

Børnene fødes med varierende skader afhængig af moderens forbrug og omfanget af dette.

Rusmiddelskader påvirker bl.a. nervesystemet og fører ofte til dårlig trivsel, samt forstyrret og forsinket udvikling.

Vi har i CFRB specialiseret os i medfødte rusmiddelskader og yder praksisnær hjælp og støtte til fagprofessionelle

CFRB har gennem en lang årrække ydet rådgivning og supervision til bl.a. plejefamilier, adoptivfamilier, specialskoler, PPR, dagtilbud m.fl.

Desuden tilbyder vi både eksterne samt interne kurser.

Vi kan kontaktes på:  kontakt@cfrb.dk         eller telefonisk: 21 80 56 42

Share