Vi tilbyder Rådgivning – Supervision – kurser

CFRB har mange års erfaring med børn og unge der er født med rusmiddelskader som skyldes moderens forbrug af alkohol, euforiserende stoffer eller pillemisbrug under graviditeten.

Børnene fødes med varierende skader afhængig af moderens forbrug og omfanget af dette.

Uanset forbrugets art og omfang har børnene behov for at blive set og forstået ift. deres medfødte belastning.

Vi har i CFRB specialiseret os i medfødte rusmiddelskader og de vanskeligheder det medfører

CFRB har gennem en lang årrække ydet rådgivning og supervision til bl.a. plejefamilier, adoptivfamilier, specialskoler, PPR, dagtilbud m.fl.

Desuden tilbyder vi både eksterne samt interne kurser.

Vi kan kontaktes på:  kontakt@cfrb.dk         eller telefonisk: 21 80 56 42

Share