Ingen kommentarer til

CFRB udbyder virtuelt kursus.

24-02 2021

9:30 -14:30

Sted: Online

Da der er stigende efterspørgsel på kurser omkring rusmiddelskader udbyder vi nu et virtuelt kursus.

På kursusdagen belyses de følgevirkninger, som børn og unge vokser op med, når de har været udsat for rusmidler i fosterlivet og/eller er opvokset med rusmiddelproblemer.

Kurset henvender sig til alle som arbejder med børn født med rusmiddelskader.


Følgende emner bliver belyst:

  • Beskrivelse af medfødte rusmiddelskader, inklusiv FAS (føtalt alkoholsymdrom)
  • Påvirkningen af det ufødte og nyfødte barn
  • Abstinenser hos nyfødte
  • Gennemgang af følgevirkninger for barnet
  • Hvad bør man være opmærksom på?
  • Hvordan støttes barnet/den unge bedst?
  • Hvilke pædagogiske tilgange er anvendelige i hverdagen?
  • Langtidsperspektiv for barnet/den unge med rusmiddelsrelaterede skader

Medfødte rusmiddelskader og/eller opvækst i et miljø med rusmiddelproblemer er den hyppigste årsag til mistrivsel, fejludvikling og omsorgssvigt hos børn. Det påvirker barnets fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling.

Center for Rusmiddelforskning anslår at der årligt fødes ca. 3.500 børn i Danmark af mødre, der er afhængige af alkohol og/eller andre rusmidler. Tallet er sandsynligvis langt højere. Rusmidler omfatter alkohol, tobak, narkotiske stoffer samt vanedannende medicin (smertestillende samt sove – og nervemedicin).

Kurset afholdes d. 24/2 i tidsrummet 9.30 – 14.30 og foregår via Teams (incl.indlagte pauser). Der vil være mulighed for dialog undervejs i forløbet.

Underviser

Ketty Seratski er uddannet sygeplejerske, småbørnskonsulent og samtaleterapeut. Hun har desuden arbejdet som plejeforældre i 25 år.
Hun har haft flere rusmiddelskadede børn i pleje. Forfatter til bogen Hvorfor er jeg anderledes, og initiativtager til CFRB.

.

Pris for deltagelse: 1.250.- incl. Moms

Der udstedes deltagerbevis

Share