Supervision og rådgivning

Der tilbydes individuel supervision og rådgivningsforløb til omsorgspersoner til rusmiddelskadede børn og unge.

Der tilbydes både supervisionsforløb via bevilling samt personlige forløb. Enkeltrådgivning ydes ligeledes.
Formålet er at fremme forståelsen af barnets vanskeligheder og at støtte udviklingen af barnets muligheder og kompetencer.

Alle forløb er fortrolige mellem supervisor og modtager.

cfrb_barn

Gennem samtaler med omsorgspersoner til barnet/den unge formidler vi viden og forståelse for rusmiddelskaderne og hjælper med at finde gode strategier, som kan hjælpe i hverdagen.

Et rådgivningsforløb er altid individuelt og kan strække sig over 2 – 10 timer.

Kontakt os via mail eller telefonisk hvis du har ønske om et rådgivningsforløb.

Share