Om CFRB

Center for rusmiddelskadede børn (CFRB) er oprettet for at være med til at fastholde og udbrede viden om rusmiddelskader hos børn.

Det er centrets formål at skabe større almenviden på området samt at være med til at skabe bedre vilkår for børnene og deres omsorgsgivere.

Det er desuden centrets ønske at fortsætte og bevare det store arbejde som May Olofsson har udført på området, og at fastholde offentlighedens opmærksomhed på børnenes livsvilkår.

Centret er startet på privat initiativ og for private midler. Centret har egne samt eksterne undervisere og samarbejder med eksperter på området. Der udbydes kurser og foredrag og centeret udgiver bøger.

Centret afholder desuden kurser og foredrag omkring sårbare børn generelt.

Læs mere om kurser ved at klikke her..

Følg mig på facebook

 

Share