Om CFRB

Center for rusmiddelskadede børn (CFRB) er oprettet for at være med til at fastholde og udbrede viden om rusmiddelskader hos børn.

Det er centrets formål at skabe større almenviden på området samt at være med til at skabe bedre vilkår for børnene og deres omsorgsgivere.

Dette gøres bl.a. via kurser, oplæg, individuel rådgivning og supervision. Vi afholder egne kurser og kan bookes af interesserede til at afholde et kursus eller oplæg. Vi er beliggende på Vestsjælland men kommer rundt i hele landet. Kontakt os via mail eller telefonisk.

Det er desuden centrets ønske at fortsætte og bevare det store arbejde som May Olofsson har udført på området, og at fastholde offentlighedens opmærksomhed på børnenes livsvilkår.

Centret er startet på privat initiativ og for private midler. Centret har egne samt eksterne undervisere og samarbejder med eksperter på området. Der udbydes kurser og foredrag og centeret udgiver bøger.

Centret afholder desuden kurser og foredrag omkring sårbare børn og unge samt autisme.

Læs mere om kurser ved at klikke her..

Følg mig på facebook

Share