Category Archives: Ikke kategoriseret

Der er langt flere end du tror….

Endnu engang bliver jeg af en fagperson indenfor børn og ungeområdet mødt med bemærkningen: “Det er jo et nicheområde du beskæftiger dig med”! Jeg trækker vejret dybt og svarer høfligt: “Der er langt flere børn og unge som fødes med rusmiddelskader end du tror”. Efter at have arbejdet indenfor området i mere end 15 år bliver jeg stadig mødt med… Læs mere »

Vi afholder kurser og yder Supervision samt rådgivning

CFRB har mange års erfaring med børn og unge med medfødte skader som skyldes moderens forbrug af alkohol, euforiserende stoffer eller pillemisbrug under graviditeten. Børnene fødes med varierende skader afhængig af moderens forbrug og omfanget af dette. Rusmiddelskader påvirker bl.a. nervesystemet og fører ofte til dårlig trivsel, samt forstyrret og forsinket udvikling. Vi har i CFRB specialiseret os i medfødte… Læs mere »

International FASD dag

      Ingen kommentarer til International FASD dag

09.09.2020 I dag er det international FASD dag. Den dag på året hvor der internationalt forsøges at skabe øget opmærksomhed omkring medfødte rusmiddelskader. De rusmiddelskader som et barn pådrages gr. mødres forbrug af alkohol, euforiserende stoffer samt medicinforbrug – er omfattende varige skader som barnet må leve med hele livet. Desværre er der alt for lidt opmærksomhed på medfødte rusmiddelskader…. Læs mere »

Supervision/rådgivning via zoom.

      Ingen kommentarer til Supervision/rådgivning via zoom.

Covid19 har ændret en del på vores hverdag og alle har fået nye udfordringer at forholde sig til. CFRB har også været nødt til at udskyde planlagte kurser i en periode. I forbindelse med nedlukningen i foråret valgte vi at tilbyde rådgivning/supervision via skype eller telefonisk. Vi har mærket et klart behov for dette og selvom hverdagen langsomt er tilbage… Læs mere »

Hvad er rusmiddelskader?

      Ingen kommentarer til Hvad er rusmiddelskader?

Rusmiddelskader dækker over de misbrugsskader som et barn vokser op med når det i fostertilstanden har været udsat for enten alkohol, euforiserende stoffer eller pillemisbrug. Alkoholskader er den alvorligste form for rusmiddelskader hos det ufødte barn. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og går direkte fra moderen og i fostret. Dvs er moderen beruset – så er fostret også. Alkohol påvirker… Læs mere »

Andet afsnit af Børn & Unges podcast om Alexander

podcast om Alexander afsnit 2 - CFRB

Lyt til andet afsnit af Børn&Unges podcast om Alexander, der er skadet på grund af sin mors misbrug af rusmidler Alexander er kommet i en alder, hvor mange jævnaldrende går i daginstitution, og hans plejefamilie står derfor overfor et dilemma: Skal de blive ved med at skærme drengen mod belastninger og indtryk, eller skal de langsomt give mulighed for, at… Læs mere »