International FASD dag

      Ingen kommentarer til International FASD dag

09.09.2020

I dag er det international FASD dag. Den dag på året hvor der internationalt forsøges at skabe øget opmærksomhed omkring medfødte rusmiddelskader.

De rusmiddelskader som et barn pådrages gr. mødres forbrug af alkohol, euforiserende stoffer samt medicinforbrug – er omfattende varige skader som barnet må leve med hele livet.

Desværre er der alt for lidt opmærksomhed på medfødte rusmiddelskader. Dette til stor skade for børnenes udvikling og voksenliv.

May Olofsson har i dag modtaget en pris fra fonden En god start i livet, for sit livslange arbejde for at bedre kårene for børnene og deres mødre. May er tidl. Overlæge og har i 40 år sat fokus på de skader, som følger med, når et barn bliver udsat for rusmidler i forsterlivet.

CFRB ønsker May tillykke med den meget velfortjente anerkendelse.

http://www.fonden-engodstartilivet.dk/

Share