Internt kursus: Medfødte rusmiddelskader -14.maj 2024

Dato: tirsdag d. 14.maj 2024 Kl. 9.00-13.00
Sted: Savværksvej 27, 4200 Slagelse

Kursusdag

Medfødte rusmiddelskader og/eller opvækst i et miljø med rusmiddelproblemer er den hyppigste årsag til mistrivsel, fejludvikling og omsorgssvigt hos børn. Det påvirker barnets fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling.

Center for Rusmiddelforskning skønner, at der årligt fødes ca. 3.500 børn i Danmark af mødre, der er afhængige af alkohol og/eller andre rusmidler. Tallet er sandsynligvis langt højere. Rusmidler omfatter alkohol, tobak, narkotiske stoffer samt vanedannende medicin (smertestillende samt sove – og nervemedicin).

På kursusdagen belyses de følgevirkninger, som børn og unge vokser op med, når de har været udsat for rusmidler i fosterlivet og hvilken tilgang der kan støtte dem i deres udvikling.

Følgende emner bliver belyst:

  • Beskrivelse af medfødte rusmiddelskader, inklusiv FAS (føtalt alkoholsyndrom)
  • Påvirkningen af det ufødte og nyfødte barn
  • Abstinenser hos nyfødte
  • Gennemgang af følgevirkninger for barnet
  • Hvad bør man være opmærksom på?
  • Hvordan støttes barnet/den unge bedst?
  • Hvilke pædagogiske tilgange er anvendelige i hverdagen?
  • Langtidsperspektiv for barnet/den unge med rusmiddelsrelaterede skader

Ketty Seratski

.

Ketty Seratski er stifter af CFRB og afholder kurser, supervisioner mm. Hun er uddannet sygeplejerske og småbørnskonsulent og har bl.a. arbejdet som plejeforældre i 28 år.
Hun har haft flere rusmiddelskadede børn i pleje. Forfatter til bogen Hvorfor er jeg anderledes.

Deltagergebyr: 1.250,- incl. forplejning ekskl. moms

Share