Medfødte rusmiddelskader og konsekvenser for barnet

Dato: tirsdag d. 6.oktober 2020 Kl. 9.00-15.00
Sted: Den Gl. Brandstation, Ringsted

Kursusdag

Medfødte rusmiddelskader og/eller opvækst i et miljø med rusmiddelproblemer er den hyppigste årsag til mistrivsel, fejludvikling og omsorgssvigt hos børn. Det påvirker barnets fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling.

Center for Rusmiddelforskning skønner (i 2015), at der årligt fødes ca. 3.500 børn i Danmark af mødre, der er afhængige af alkohol og/eller andre rusmidler. Tallet er sandsynligvis langt højere. Rusmidler omfatter alkohol, tobak, narkotiske stoffer samt vanedannende medicin (smertestillende samt sove – og nervemedicin).

På kursusdagen belyses de følgevirkninger, som børn og unge vokser op med, når de har været udsat for rusmidler i fosterlivet og/eller er opvokset med rusmiddelproblemer.

Følgende emner bliver belyst:

  • Beskrivelse af medfødte rusmiddelskader, inklusiv FAS (føtalt alkoholsymdrom)
  • Påvirkningen af det ufødte og nyfødte barn
  • Abstinenser hos nyfødte
  • Gennemgang af følgevirkninger for barnet
  • Hvad bør man være opmærksom på?
  • Hvordan støttes barnet/den unge bedst?
  • Hvilke pædagogiske tilgange er anvendelige i hverdagen?
  • Langtidsperspektiv for barnet/den unge med rusmiddelsrelaterede skader

May Olofsson

May Olofsson er tidl. overlæge og har i 40 år klinisk- og forskningsmæssigt arbejdet med gravide rusmiddelbrugere og deres børn.
Hun har bl.a. udviklet interventionsmodellen som førte til etableringen af Familieambulatorierne.
May Olofsson har været på flere studieophold i USA, deltaget i talrige
internationale kongresser og har modtaget adskillige priser for sit arbejde, bl.a. Lægeforeningens hæderspris.

Ketty Seratski

Ketty Seratski er uddannet sygeplejerske og småbørnskonsulent og har bl.a. arbejdet som plejeforældre i 25 år.
Hun har haft flere rusmiddelskadede børn i pleje. Forfatter til bogen Hvorfor er jeg anderledes, og initiativtager til CFRB.

.

Deltagergebyr: 2.450,- incl. forplejning ekskl. moms

Covid19:
Kursuslokalet er corona-sikret med håndsprit samt god afstand og deraf begrænsede pladser.

Share