Andet afsnit af Børn & Unges podcast om Alexander

Lyt til andet afsnit af Børn&Unges podcast om Alexander, der er skadet på grund af sin mors misbrug af rusmidler

Alexander er kommet i en alder, hvor mange jævnaldrende går i daginstitution, og hans plejefamilie står derfor overfor et dilemma: Skal de blive ved med at skærme drengen mod belastninger og indtryk, eller skal de langsomt give mulighed for, at drengen kan få en hverdag med andre børn?

Hvad kan det gavne en dreng som Alexander at komme i daginstitution, og hvordan finder plejefamilien et sted, der kan rumme et barn med hans særlige behov?

Alexander er ét af de op mod 3.500 børn, der hvert år fødes med rusmiddelskader. Mange af disse børn optræder dog i systemet med andre diagnoser som fx ADHD, mental retardering eller, som Alexander, autisme.

Hvis du har arbejdet med sårbare børn, så er der stor sandsynlighed for at, du også har arbejdet med et barn med rusmiddelskader.

Vil du vide mere, har et kursustilbud til dig. Klik her og læs mere…

Du kan læse de andre afsnit om Alexander ved at klikke her…

Har du brug for mere information om CFRB og vores arbejde kan du kontakte mig her…

KS

Share