Fra sårbart barn til sårbar ung

Når det anbragte barn bliver teenager sker der ofte store ændringer i barnets adfærd og dets tilknytning til plejefamilien.

Mange af de anbragte børn kommer skævt ind i teenageårene og har svært ved at navigere i denne nye fase af deres liv. I denne periode af deres liv kan de være svære at rumme i en plejefamilie. Samtidigt skal de begynde at forholde sig til voksenlivets store udfordringer. Hvordan kan vi hjælpe og støtte dem i denne udfordrende periode af deres liv?

  • Kursusdagen sætter fokus på teenageårene som plejebarn.
  • Hvordan rummes og støttes de bedst i plejefamilien?
  • Hvilke redskaber kan plejefamilien tage i brug og hvilken hjælp og støtte er der brug for?
  • Hvordan kan plejefamilien hjælpe og støtte dem ind i voksenlivet?

Dette er nogle af de emner som berøres på kursusdagen, som bl.a. indeholder beretningen om to tidligere anbragte børns svære kamp for at komme ind i voksenlivet.

sårbart barn til sårbar ung

Ketty Seratski har arbejdet med plejebørn i 28 år og har udskrevet flere unge til andre tilbud og til egen bolig. Hun er bl.a. uddannet sygeplejerske og samtaleterapeut. Hun har som ansat kontaktperson samt frivilligt arbejde arbejdet med unge tidligere anbragte plejebørn.

Kontakt centret for nærmere aftale samt pris hvis du er interesseret i at booke os.

Klik her og få mere information om kurset..

CFRB

Share