Kursus: Medfødte rusmiddelskader

      Ingen kommentarer til Kursus: Medfødte rusmiddelskader

Hvis du har arbejdet med sårbare børn, så er der stor sandsynlighed for at, du også har arbejdet med et barn med rusmiddelskader

kursus fra CFRB om sårbare børn eller børn med rusmiddelskader

Dette kursus sætter fokus på hvordan vi bliver bedre til at genkende, omgås og hjælpe børn som er født med rusmiddelskader. Du får en indsigt i hvilke konsekvenser det har at blive født med rusmiddelskader og en øget forståelse for børnenes særlige behov.
På kurset vil vi bl.a. arbejde med:
• Beskrivelse af rusmiddelskader.
• Gennemgang af de følgevirkninger som rusmiddelskader medfører.
• Hvordan påvirkes det ufødte barn af moderens rusmiddelindtag?
• Hvad skal man være opmærksom på?
• Hvordan tackler vi barnet/den unge i hverdagen?
• Hvilke teoretiske og pædagogiske tilgange er anvendelige i hverdagen?

Gennem større indsigt i børnenes særlige vilkår bliver du bedre til at opdage og hjælpe dem i hverdagen.  Vi tager udgangspunkt i egne erfarede praksisoplevelser samt forskellige teoretiske tilgange.

Sygeplejerske/småbørnskonsulent samt plejemor Ketty Seratski afholder kursusdagen.

Målgruppen for dette kursus er personer som arbejder med sårbare børn, herunder pædagoger, lærere plejefamilier, sundhedsfagligt personale m.fl.

Klik her og læs mere om dette kursus…

Klik her og tilmeld dig til kurset nu…

CFRB

Share